Η ιστορία της Φάρμας Φωτιάδη

1925

Αρχή από πρόσφυγες του ιστορικού Πόντου

1960

Παραδοσιακή εκτροφή ελευθέρας βοσκής

1974

Πρώτος στάβλος

1996

Αναλαμβάνει η 4η γενιά, ημι-εκτατική εκτροφή

Ιστορία της φάρμα μας

Η ιστορία της Φάρμας Φωτιάδη ξεκινάει το 1925, όταν ο Λάζαρος Φωτιάδης φτάνει ως πρόσφυγας από τον ιστορικό Πόντο στην Εξοχή Πιερίας. Εδώ, στις παρυφές του μυθικού Ολύμπου, ξεκίνησε την εκτροφή του αυτόχθονα ελληνικού Μαύρου Χοίρου, του μοναδικού χοίρου που εκτρέφονταν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Από τότε η οικογένεια μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την χοιροτροφία και η παράδοση αυτή έφτασε πλέον στην 5η γενιά.

Το 1996, η 4η γενιά της οικογένειας Φωτιάδη αφιερώνεται στην εκτροφή αγριόχοιρων και ελαφιών. Ενσωματώνει έναν ορεινό βοσκότοπο 300.000 τ.μ. εφαπτόμενο με τις σταβλικές εγκαταστάσεις και εφαρμόζει ημί-εκτατική εκτροφή αξιοποιώντας την πλούσια βλάστησή του βοσκότοπου.

Το 1998, ξεκινάει να τροφοδοτεί με κρέας αγριόχοιρου και ελαφιού τον ΑΒ Βασιλόπουλου.

Το 1999, η Φάρμα Φωτιάδη συνεργάζεται με το Τμήμα Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια Φωτιάδη, συνδυάζοντας την παραδοσιακή χοιροτροφία με την έρευνα και την επιστήμη.

Το 2000, η Φάρμα Φωτιάδη εξελίσσεται σε πρότυπη μονάδα για την εκπαίδευση και την έρευνα των φοιτητών της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

Το 2005, η 4η γενιά της οικογένειας, υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα για την κατασκευή ενός σύγχρονου εργοστασίου επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος. Δύο χρόνια μετά η εταιρεία ολοκληρώνει μία ακόμη επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό και γραμμές παραγωγής για αλλαντικά.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Το 2010, η Φάρμα Φωτιάδη συμμετέχει στο διακρατικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα «QUBIC – Animal Breeding όπου τεκμηριώθηκε επιστημονικά ότι ο ελληνικός Μαύρος Χοίρος είναι ο «πατέρας» των Μαύρων Χοίρων της Μεσογείου . Με υπόδειξη του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. η οικογένεια Φωτιάδη αγόρασε τις πρώτες 11 πιστοποιημένες χοιρομητέρες, των οποίων το DNA προσομοιάζει με τον αρχαίο ελληνικό Μαύρο Χοίρο και άνοιξε νέους ορίζοντες στην πατροπαράδοτη εκτροφή Μαύρου Χοίρου.

ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΙΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ, Ο ΜΟΝΟΣ ΠΟΥ ΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΕΛΙΑ

Το 2014, η Φάρμα Φωτιάδη συμμετέχει σε κοινό ερευνητικό πρόγραμμα των Α.Π.Θ. και Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για την εναλλακτική διατροφή του Μαύρου Χοίρου. Έτσι καθιερώθηκε η καινοτομία που οδήγησε σε κατοχύρωση πατέντας για την μέθοδο διατροφής των χοίρων με ελιά από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Αριθμός 1008709).

2005

Δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος

2010

Αναβίωση του Ελληνικού Μαύρου Χοίρου

2014

Κατοχύρωση πατέντας για την μέθοδο διατροφής των χοίρων με ελιά

2023

Επέκταση και εκσυγχρονισμός σταβλικών εγκαταστάσεων και αύξηση δυναμικότητας

2025

Στόχος επίτευξης πολλαπλάσιας παραγωγής

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το 2023, εγκρίθηκε επενδυτικό πρόγραμμα για επέκταση-εκσυγχρονισμό και αύξηση δυναμικότητος του χοιροστασίου. Με αποτέλεσμα το 2024 να παράγονται περίπου 1.700 ζώα και με στόχο το 2025 να παράγονται περίπου 3.500 ζώα.