2016 Η Φάρμα Φωτιάδη εκπροσωπεί την Ελλάδα ως «καλή πρακτική» σε επίπεδο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας, ανάπτυξης συνεργειών σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.

2016 13 & 14 Δεκεμβρίου , Βρυξέλλες

Διήμερο εργαστήριο κατάρτισης με θέμα:

«Η εμπορική πολιτική της ΕΕ και ο ρόλος των ΜμΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας».
Από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Αβινιόν για τις ΜμΕ, σε συνεργασία με την UEAPME, την ΕΟΚΕ, την CNA και την ΓΣΕΒΕΕ.

ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς
ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΒΕΕ στην ΕΟΚΕ κ. Παναγιώτης Γκόφας
και ο κ. Νικόλαος Φωτιάδης – Φάρμα Φωτιάδη – Μαύρος Χοίρος Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά

Η επιχείρηση Φάρμα Φωτιάδη εκπροσώπησε την Ελλάδα, παρουσιάστηκε ως «καλή πρακτική» σε επίπεδο καινοτόμου επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και ανάπτυξης συνεργειών σε τοπικό και διαπεριφερειακό επίπεδο.