2014 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 16 Μαίου το 2014, η Φάρμα Φωτιάδη διοργανώνει μια ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ με 3 blind tests.

Κλήθηκαν άτομα να αξιολογήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μεταξύ των τριών «τυφλών» δειγμάτων (χοιρινό κρέας, μαύρος χοίρος και μαύρος χοίρος ειδικής εκτροφής με ελιά).

Η αξιολόγηση έγινε με την επίβλεψη του καθηγητού του Α.Π.Θ. Αμβροσιάδη Ιωάννη και του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Αργυρίου Αναγνώστη .

Τα αποτελέσματα ήτανε εξαιρετικά ,μεταξύ τριών <<τυφλών>> δειγμάτων ξεχώρισε το κρέας του μαύρου χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά.