ΨΑΧΝΟ ΚΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Κομμάτια ψαχνού κρέατος άνευ οστού Αυτόχθονα Ελληνικού Μαύρου Χοίρου Ολύμπου Ειδικής Εκτροφής με Ελιά.

Συσκευασμένο σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Οδηγίες Συντήρησης

Διατηρείται στο ψυγείο στους 0-4⁰C. Μπορεί να διατεθεί και σε κατεψυγμένη μορφή (-20⁰C)  για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.