ΨΑΧΝΟ ΚΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Κομμάτια ψαχνού κρέατος Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά