ΣΠΑΛΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟ

Σπάλα άνευ οστού Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά