ΠΑΝΣΕΤΑ ΜΕ ΟΣΤΟ

Πανσέτα με οστό Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά