ΠΑΝΣΕΤΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

Πανσέτα άνευ οστού Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά