ΜΠΟΥΤΙ ΜΕ ΟΣΤΟ

Μπούτι με οστό Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά