ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

Μπούτι άνευ οστού Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά