ΜΠΟΥΤΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

Μπούτι άνευ οστού Αυτόχθονα Ελληνικού Μαύρου Χοίρου Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά.

Συσκευάζεται σε σακούλα vacuum.

Οδηγίες Συντήρησης

Διατηρείται στο ψυγείο στους 0-4⁰C. Μπορεί να διατεθεί και σε κατεψυγμένη μορφή (-20⁰C)  για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.