ΚΟΤΣΙ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Κότσι Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά