ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΠΌ ΜΠΟΥΤΙ ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ

Ειδικά τεμάχια από Μπούτι Ελληνικού Αυτόχθονα Μαύρου Χοίρου ειδικής εκτροφής με ελιά