ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - Αυτόχθονας Ελληνικός Μαύρος Χοίρος Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά - FOTIADI'S FARM indigenous greek black pig from mount Olympus special fed with olives - farma fotiadi autoxthonas ellinikos mauros xoiros olimpoy eidikis ektrofis me elia - agrioxoiros - wildboar boar αγριόχοιρος ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ

Quality certification

IFS Food Standard is a standard for auditing food safety and quality of processes and products of manufacturers. It concerns food processing companies or companies that pack loose food products. IFS Food Standard was developed by the German and France Retail Federation with the aim of creating a consistent evaluation system for all companies supplying retailer branded food products with uniform formulations.
IFS Food Standard has been recognized by the GFSI (Global Food Safety Institute) as equal to relevant systems BRC Standard for Food, FSSC 22000 and SQF Code and it is based on HACCP principles, supported by detailed prerequisite programs, that is a set of GMP (Good Manufacturing Practice) and GHP (Good Hygiene Practice) requirements.
Fotiadi’s Farm has applied the standard since the first half term of 2015 and in 24/04/2015 it obtained the IFS Food Certification.

2014 Applying for protection of invention

Fotiadi’s Farm, at the end of 2015, applied in the PCT – Patent Cooperation Treaty for the international protection of its patent for the pig feeding method with olive fruit.

ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - Αυτόχθονας Ελληνικός Μαύρος Χοίρος Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά - FOTIADI'S FARM indigenous greek black pig from mount Olympus special fed with olives - farma fotiadi autoxthonas ellinikos mauros xoiros olimpoy eidikis ektrofis me elia - agrioxoiros - wildboar boar αγριόχοιρος ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ
ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - Αυτόχθονας Ελληνικός Μαύρος Χοίρος Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά - FOTIADI'S FARM indigenous greek black pig from mount Olympus special fed with olives - farma fotiadi autoxthonas ellinikos mauros xoiros olimpoy eidikis ektrofis me elia - agrioxoiros - wildboar boar αγριόχοιρος ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ black pig

2015 Patent

Fotiadi’s Farm holds the patent for the pig feeding method with olive by the Industrial Property Organization in 2015.

Assurance in the association.

2008 Patent

Fotiadi’s Farm holds the patent for “the method of producing meat products from farmed game and ostrich with the special Mediterranean marinade”.

A process which by using olive oil, wine and seasonings softens and promotes the wild boar’s unique flavor, without the use of preservatives.

ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - Αυτόχθονας Ελληνικός Μαύρος Χοίρος Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά - FOTIADI'S FARM indigenous greek black pig from mount Olympus special fed with olives - farma fotiadi autoxthonas ellinikos mauros xoiros olimpoy eidikis ektrofis me elia - agrioxoiros - wildboar boar αγριόχοιρος ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ
ΦΑΡΜΑ ΦΩΤΙΑΔΗ - Αυτόχθονας Ελληνικός Μαύρος Χοίρος Ολύμπου ειδικής εκτροφής με ελιά - FOTIADI'S FARM indigenous greek black pig from mount Olympus special fed with olives - farma fotiadi autoxthonas ellinikos mauros xoiros olimpoy eidikis ektrofis me elia - agrioxoiros - wildboar boar αγριόχοιρος ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ

2005 Aristotle University of Thessaloniki

Fotiadi’s Farm has been selected by the ambulatory clinic of the Aristotle University of Thessaloniki as a standard for the education of the School of Veterinary Medicine AUTH students. During the visits, veterinary advice is provided in order to prevent pigs’ diseases and improve the breeding techniques.